Tuina-massasje

Tuina massasje (TCM) fokuserer på å benytte den rikdom TCM har i behandling med massasje. Denne massasjeformen jinyang
kan sees som en sammensmelting av massasje, fysikalsk behandling, kiropraktikk, akupressur og TCM diagnose.
TCM formen for tuina massasje skiller seg noe fra den allmenne massasje i Norge.

tuniarett

Innen Tuina massasje TCM vil alle symptomer analyseres før noen behandling iverksettes. Analysen følger det kinesiske medisinske systemet – TCM. Dette avviker for de fleste massasjeformer på markedet i dag hvor det er gjerne kun to fokus – velvære og symptomatisk behandling. En tuina massør er drillet på å stille en helhetlig diagnose basert på TCM og ikke et reduksjonistisk fokus på symptomet. Altså, helheten sees som viktigere enn enkelt delene.